Aanmelden, en dan?

Misschien moet je eerst jezelf tegenkomen, voordat je het kunt zijn.

De weg naar verandering...

Om aan te melden gebruik je de link naar het formulier onderaan deze pagina. Ik zal dan contact opnemen en met jou en/of je ouder(s)/verzorger(s) overleggen wie er bij het eerste gesprek aanwezig zullen zijn. Dit is mede afhankelijk van je leeftijd.

Tijdens de intake bespreken we waarvoor je komt, leg ik uit hoe ik werk en maak ik een afweging of ik je goed kan helpen. Ook jij maakt een afweging. Namelijk of jij voldoende 'klik' met mij hebt en verder wilt gaan.

Vanuit wettelijke bepalingen maakt de praktijk gebruik van een overeenkomst. Afhankelijk van je leeftijd dient deze overeenkomst ook ondertekend te worden door je ouder(s)/verzorger(s).

Tijdens onze gesprekken stemmen we regelmatig af of jij je nog kunt vinden in de aanpak. Onze afspraken zijn wekelijks, om de week of met langere tussentijd als dat voor jou passend is. Ook overleggen we over eventuele gesprekken met je ouder(s)/verzorger(s).

All For Glory heeft verbindingen met diverse collega's voor doorverwijzing, samenwerking of collegiaal overleg. Onder andere met:

Gebruik om aan te melden onderstaande link naar het digitaal aanmeldformulier. De wachttijd tot eerste afspraak is gemiddeld genomen vier tot vijf weken. In vakantieperiodes zal dit wat langer zijn.

Moed

Gewoonte

Mogelijkheden?

Hulp

Ouders

Oplossingen?

Scroll naar top