Kosten

Het is niet de tijd die alle wonden geneest, maar wat je met de tijd doet.

Korter waar het kan, langer waar nodig...

Integratieve therapie is een kortdurende vorm van therapie. Het streven is dat in 5 tot 15 sessies de gestelde doelen zijn behaald. Korter waar het kan, langer waar het nodig is.

Het tarief is € 97,50 per therapiesessie of oudergesprek en elke bijeenkomst duurt een uur. Aan het eind van de maand wordt er digitaal een rekening gestuurd. Het annuleren van een gemaakte afspraak dient 24 uur van tevoren plaats te vinden. Is dit niet het geval dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

All For Glory heeft zorgcontracten met de gemeentes Duiven, Zevenaar, Westervoort, Arnhem, Rijnwaarden, Doesburg, Rozendaal, Lingewaard, Renkum, Wageningen en Overbetuwe. Dit betekent dat voor jongeren tot 18 jaar uit genoemde gemeenten de kosten kunnen worden vergoed door betreffende gemeente. Hiervoor is een verwijzing van huisarts of sociaal team nodig. Daarnaast kan ook deze doelgroep ervoor kiezen in plaats van de gemeente de zorgverzekering aan te spreken zoals onderstaand.

De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat u hebt bij uw zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. U kunt hierover navraag doen bij uw zorgverzekeraar, aan de hand van de volgende lidmaatschappen:

  • European Certificate for Psychotherapy
  • NVECP lidnummer 10102, Nederlands verbond voor ECP-houders
  • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT-nr: 445.14.A)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, registratienr. 103222R)
  • AGB code persoonlijk: 90049083 / 94061199
  • AGB code praktijk: 90057536 / 94061203

Wat u niet vergoed krijgt valt onder de aftrekpost "specifieke zorgkosten" bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.

Kamer van Koophandel: 09 16 61 44

Bank: NL39 RABO 01295.23.259

BTW-nr: NL001859209B80

(Integratieve therapie is vrijgesteld van BTW)

Deze website maakt gebruik van cookies door de 'Analytics-dienst' van Google.

Bent u ergens ontevreden over?

Neemt u dan contact op om samen naar een oplossing te zoeken. Eventueel kan daarbij een onafhankelijk bemiddelaar ingeschakeld worden. De praktijk is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Voor meer informatie over de klachtenregeling: zie https://www.vit-therapeuten.nl/

Onrust

Wanhopig?

Boos?

Rusteloos

Zelfbeeld

Ontevreden

Scroll naar top