Ouder(s)/Verzorger(s)

Kijk ik om me heen,sta ik midden in mijn leven.

Wat gunt u de jongere...?

Als ouder/verzorger doet u alles om uw kind te helpen. Het kan moeilijk zijn te merken dat uw kind in de knoop raakt. Juist daarom is professionele hulp zoeken een teken van betrokkenheid en liefde.

Als ouder/verzorger heeft u een belangrijke rol in het leven van uw kind en ik ben erop gericht dit te benutten in het belang van de jongere. In overleg maken we afspraken over oudergesprekken en terugkoppeling over het verloop.

Indien gewenst kan ik u als ouder(s) begeleiden met uw zorgen, ook als die (nog) niet door uw kind herkend worden. Bijvoorbeeld wanneer u vaak conflicten met uw kind heeft, moeite heeft het gedrag van uw kind te begrenzen of wanneer het moeilijk lukt om als opvoeders afgestemd op elkaar te blijven.

Het is gebruikelijk een oudergesprek te plannen waarin u zelf centraal staat. We onderzoeken dan hoe uw eigen familiegeschiedenis en levensloop een rol spelen in uw ouderschap, wat u persoonlijk raakt aangaande de zorgen over uw kind en hoe u daarmee omgaat. Het streven hierbij is dat u in staat wordt gesteld zélf veranderingen te maken die u helpen om uw kind te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Bij dit alles kijken we ook naar de onderlinge relaties en patronen die er in ieder gezin en familiesysteem spelen.

Bang

Gefrustreerd

Vrienden?

Onzeker

Leeg

Ongelukkig?

Scroll naar top