Ouder(s)/Verzorger(s)

Kijk ik om me heen,sta ik midden in mijn leven.

Wat gun jij de jongere...?

Als ouder/verzorger doet u alles om uw kind te helpen. Het kan lastig zijn te merken dat uw kind iets anders nodig heeft dan u nu kunt bieden. Juist daarom is aanmelden en/of doorverwijzen een teken van betrokkenheid en zorg.

Als ouder/verzorger heeft u een belangrijke rol in het leven van uw kind. Alle leden van het gezin hebben invloed op elkaar en ik ben erop gericht dit te benutten in het belang van de jongere. In overleg maken we afspraken over eventuele oudergesprekken en de informatie die er wordt uitgewisseld.

Indien gewenst kan ik u als ouder(s) begeleiden met uw zorgen, ook als die (nog) niet door uw kind herkend worden. Ook kan ouderbegeleiding veel opleveren wanneer u vaak conflicten met uw kind heeft of wanneer het moeilijk lukt om als opvoeders afgestemd op elkaar te blijven. Het kan zinvol zijn de onderlinge relaties eens te onderzoeken, zodat u de mogelijkheid krijgt bijvoorbeeld iets te veranderen bij uzelf, in uw benadering of in de patronen die er in ieder gezin ontstaan.

Bang

Gefrustreerd

Vrienden?

Onzeker

Leeg

Ongelukkig?

Scroll naar top