Ouder(s)/Verzorger(s)

Kijk ik om me heen,sta ik midden in mijn leven.

Wat gunt u de jongere...?

Na aanmelding volgt eerst een telefonisch overleg. Hierbij kunnen eventuele vragen worden beantwoord en bespreken we of de jongere aanwezig zal zijn bij de eerste afspraak. Dit hangt vooral af van de leeftijd en de omstandigheden. Vooral bij jongere leeftijd heeft eerst een gesprek met beide ouders de voorkeur, zodat we samen een duidelijk beeld krijgen van de achtergrond en uw zorgen kunnen bespreken. Ook maken we dan afspraken over terugkoppeling en oudergesprekken.

De ouder centraal

Het is gebruikelijk om een sessie te plannen waarin u als ouder centraal staat. Tijdens deze sessie onderzoeken we de onderlinge relaties, familiegeschiedenis, levensloop en opvoedvaardigheden, met als doel de jongere optimaal te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Ik werk samen met collega's die gespecialiseerd zijn in systemische relaties en de ‘onderlagen’ die in ieder gezinssysteem aanwezig zijn. In overleg kunnen we deze collega's betrekken om gezamenlijk tot de gewenste veranderingen te komen.

Ouderbegeleiding

Soms herkennen jongeren de zorgen van hun ouders niet, zijn er veel conflicten of is het moeilijk om als opvoeders op één lijn te blijven. In dergelijke gevallen kan ouderbegeleiding een passende oplossing zijn. De puberteit en adolescentie zijn stormachtige ontwikkelingsfasen en het kan helpen om te onderzoeken wat dit vraagt van het ouderschap en hoe uw eigen levensloop en achtergrond een rol spelen bij de zorgen.

Bang

Gefrustreerd

Vrienden?

Onzeker

Leeg

Ongelukkig?

Scroll naar top